Naziv projekta:

Učni vrt Učakovci

 

Nosilec operacije:

ZAVOD PRESLICA

 

Ostali partnerji v operaciji:

NAHRIN, D.O.O., PE BELA KRAJINA

OSNOVNA ŠOLA VINICA

GRM NOVO MESTO

 

OPIS in aktivnosti v projektu (kratko):

Vzpostavitev učnega vrta v degradiranem vaškem okolju z elementi samooskrbnosti, ki v prvi vrsti  služi predstavitvi in ohranjanju elementov naravne in kulturne dediščine, po drugi pa kot večnamenska točka, in sicer kot učilnica, galerija in družabni prostor v naravi ter izhodično-turistična točka za odkrivanje naravnih in kulturnih znamenistosti okolja.

 

Cilj(i) projekta:  

Učni vrt bo deloval kot odprt prostor za izkustveno učenje, kot orodje in element ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter izhodišče za zeleni turizem z interaktivnim vodičem do enot naravne in kulturne dediščine. Kot delno samooskrben sistem bo pozitivno doprinašal k zmanjševanju negativnih vplivov podnebnih sprememb (lokalno).

 

Pričakovani rezultati operacije:

Vzpostavljen učni vrt à predstavljal bo fizični prostor, kjer bo nova interpretacija naravne in kulturne dediščine, prostor, kjer bo mogoče predajati znanje za ciljne skupine in kjer bo mogoče tudi ustvarjati v naravi

 

Interaktivni vodič à IKT orodje, kjer bodo zbrana znanja, ki se bodo navezovala tako na sam učni vrt kot na v okviru operacije razvite vsebine; hkrati bo orodje tudi vodič po znamenitostih naravne in kulturne dediščine v lokalnem okolju in bo kot tak v funkciji učnih poti (le da ne bo obremenitve okolja s fizičnimi posegi vanj); vodič bo s tem služil  tudi kot spodbujevalec zelenega turizma v okolici

 

Info točka à fizični pristor, ki bo deloval kot informacijsko središče in izhodišče tako za obisk botaničnega vrt kot okolice; omogočal bo dostop do IKT vodiča ter služil tudi kot galerija v naravi

 

Ustvarjalnica na prostem – namenski del botaničnega vrta, ki bo služil kot učilnica v naravi in kjer se bodo lahko bodisi prenašale učne vsebine bodisi izvajalo razne delavnice

 

Spletna stran à bo informacijski vir, kjer se bodo objavljali rezultati operacije ta v opisni kot v dokumentacijski obliki; eksterna dokumentacija bo objavljena po pravilih Creative Commons in s tem brezplačno na voljo javnosti (interna dokumentacija bo na voljo le partnerjem in financerju)

 

Trajanje projekta:

  1. 1. 2020 do 31. 7. 2021.

 

Celotna vrednost projekta:

43.107,02 EUR

 

Vrednost sofinanciranja partnerja:

ZAVOD PRESLICA:                                           11.347,25

GRM NOVO MESTO:                                         8.977,64

Osnovna šola Vinica:                                         3.078,16

Nahrin, d.o.o., PE BELA KRAJINA:             19.694,97


Kontakt:

ZAVOD PRESLICA

Učakovci 23

8344 Vinica

info@preslica.org

030/30-75-71

 

Način financiranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezave:
Program razvoja podeželja – PRP:
http://www.program-podezelja.si/
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
LAS Dolenjska in Bela krajina:
https://las-dbk.si/ 

  

Za vsebino je odgovoren partner ZAVOD PRESLICA. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Dostopnost