Naša mala knjižnica

V šolskem letu 2020/2021 so se nadobudni in živahni petošolci vključili v projekt Naša mala knjižnica. Ta projekt je namenjen promociji bralne kulture uveljavljenih evropskih avtorjev ter ilustratorjev. Name je spodbujati branje kakovostne literaturo, likovno ustvarjanje, reševanje zanimivih nalog v Ustvarjalniku ter še ogromno drugih zanimivih dejavnosti.

Izbrane knjige v projektu:

Več pa na https://www.nasamalaknjiznica.si/

Rastem s knjigo

V okviru projekta Rastem s knjigo, ki ga vodi Javna agencija za knjigo RS v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Združenjem splošnih knjižnic, Zavodom RS za šolstvo, Društvom šolskih knjižničarjev Slovenije in Društvom slovenskih pisateljev ter s splošnimi knjižnicami, bodo naši sedmošolci tudi v šolskem letu 2020/2021 obiskali Splošno knjižnico v Črnomlju. Prejeli bodo knjigo Slavka Pregla Kako dolg je čas.

Učenci ob obisku spoznajo organizacijo in poslovanje knjižnice. Vsem učencem je ponujen brezplačen vpis in informacijsko propagandno gradivo knjižnice.

Knjižničarka učencem predstavi delovanje vzajemnega kataloga COBISS/OPAC. Z iskanjem knjig na policah spodbuja branje književnih besedil in mu na obisku nameni največ časa.

Obisk knjižnice je za učence zanimiv in privlačen.

Rezultat iskanja slik za rastem s knjigo

Medgeneracijsko branje

Medgeneracijsko branje je projekt Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo RS. Vodi ga gospa Tilka Jamnik, knjige pa prispevata Društvo Bralna značka Slovenije ter Javna agencija za knjigo RS. Namen je povezati mlade bralce ter odrasle (starše, učitelje, stare starše idr.) v istem kraju, spodbujati medgeneracijsko branje ter promovirati kakovostno slovensko mladinsko literaturo iz zbirk »Zlata bralka, zlati bralec« in »Rastem s knjigo«. Ob sproščenem druženju v šolskih prostorih se izmenjavajo mnenja in osebno doživljanje prebranega knjižnega dela … tkejo se medgeneracijska izmenjava ter povezovanje.

Mednarodni mesec knjižnic

Knjižničarji so že leta 1999 začeli praznovati svoj mednarodni dan na četrti ponedeljek v oktobru, v Sloveniji pa smo ga prvič praznovali 22. oktobra 2007. Tako je množično pridruževanje preraslo v Mednarodni mesec šolskih knjižnic. Osnovna šola Vinica se že vrsto let uspešno priključuje projektu in izvaja različne aktivnosti. S tem želimo slovensko javnost opozoriti na delo šolskih knjižnic in izpostaviti pomen le teh pri pridobivanju in povezovanju znanja, razvijanju domišljije in bogatenju besednega zaklada, treningu socialnih veščin ter vzpostavitvi pozitivnega odnosa do knjižnic in branja.

Geslo Mednarodnega meseca knjižnic 2021 je Iskanje poti do zdravja in dobrega počutja.

Dostopnost