Rastem s knjigo

V okviru projekta Rastem s knjigo, ki ga vodi Javna agencija za knjigo RS v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Združenjem splošnih knjižnic, Zavodom RS za šolstvo, Društvom šolskih knjižničarjev Slovenije in Društvom slovenskih pisateljev ter s splošnimi knjižnicami, bodo naši sedmošolci v šolskem letu 2020/2021 predvidoma obiskali Splošno knjižnico v Črnomlju v spomladanskem času. Učenci ob obisku spoznajo organizacijo in poslovanje knjižnice. Vsem učencem je ponujen brezplačen vpis in informacijsko propagandno gradivo knjižnice.

V okviru projekta Rastem s knjigo vsak učenec prejme podarjen izvod knjige. Zaradi trenutnih razmer z virusom COVID-19 še ni znan naslov letošnje knjige. Prav tako je obisk prestavljen v drugo polovico šolskega leta.

Knjižničarka učencem predstavi delovanje vzajemnega kataloga COBISS/OPAC. Z iskanjem knjig na policah spodbuja branje književnih besedil in mu na obisku nameni največ časa.

Obisk knjižnice je za učence zanimiv in privlačen.

Policist Leon svetuje

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo zaradi pozitivnih izkušenj iz preteklih let nadaljevali s projektom Policist Leon svetuje. Namenjen je učencem 5. razreda in posredno seveda tudi njihovim staršem. Z razredničarko in učenci sodeluje policist našega šolskega okoliša, gospod Anton Čadonič. Ob začetku šolskega leta učenci prejmejo delovni zvezek, ki vsebuje veliko poučnih zgodb z nasveti za varnost. Projekt se izvaja v okviru razrednih in svetovalnih ur, učenci pa delovni zvezek odnesejo tudi domov, da se o obravnavanih vsebinah pogovorijo še s starši. Vsebine, ki se jim posvetijo, so pereče in aktualne-vandalizem, nasilje, varnost v prometu, pirotehnika, pasti interneta …

E-redovalnica in E-dnevnik

Staršem omogočamo vpogled v ocene otrok preko spleta. V vseh razredih vodimo vzgojno izobraževalno delo elektronsko preko e-dnevnika.

Pasavček

V projekt so vključeni učenci 2. razreda z razredničarko Kristino Mihelič, učenci 3. razreda z razredničarko Mojco Pipan in učenci 4. razreda z razredničarko Andrejo Starešinič. Namen projekta je spodbujanje pravilne uporabe otroških varnostnih sedežev ter varnostnih pasov med vožnjo v avtomobilu.

Osrednja figura projekta je lik Pasavčka, ki na zabaven način opozarja otroke: Red je vedno pas pripet.

Projekt bo potekal celo šolsko leto v sodelovanju s starši, policijo in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Zdrava šola

Tudi v šolskem letu 2020/2021 smo vključeni v Slovensko mrežo zdravih šol.

Za šole, ki pristopijo v Slovensko mrežo zdravih šol, je značilno, da si prizadevajo spodbujati, omogočati, krepiti pobude v zvezi z zdravjem ter zdravim načinom življenja učencev, učiteljev in staršev. Zdravje pojmujejo celostno, zato enakovredno skrbijo za duševno, telesno in socialno področje šolskega življenja. Zdrave šole sledijo ciljem Evropske mreže zdravih šol.

CILJI EVROPSKE MREŽE ZDRAVIH ŠOL:

 • Podpirati samopodobo učencev.
 • Dobri medsebojni odnosi.
 • Socialni cilji, ki so jasni vsem.
 • Raznovrstne pobude za dejavnosti.
 • Izboljšati šolsko okolje.
 • Dobre povezave med šolo-domom-skupnostjo.
 • Dobre povezave med OŠ-SRŠ.
 • Zdravje in blaginja učencev, učiteljev.
 • Šolsko osebje je vzgled.
 • Šolska prehrana.
 • Sodelovati s specializiranimi službami.
 • Poglobljen odnos z (zobo) zdravstveno službo.
 • Spodbujanje gibanja pri otrocih in odraslih.
 • Skrb za pravilno, zdravo in uravnoteženo prehrano.
 • Medvrstniško in medgeneracijsko sodelovanje.
 • Duševno zdravje učencev.
Evropski teden mobilnosti – Prometna kača

V okviru Evropskega tedna mobilnosti 2020 bomo izvajali igro Prometna kača. Igra stimulira trajnostno mobilnost, prometno varnost in gibanje, saj spodbuja okolju prijazna potovanja, kot so hoja, kolesarjenje, javni prevoz, šolski avtobus, skupinska vožnja z avtomobilom in kombinirano potovanje (del poti se opravi z avtomobilom in del poti peš). Vključeni bodo učenci 1., 2., 3., 4. in 5. razreda.

Naša mala knjižnica

Mednarodni projekt Naša mala knjižnica je namenjena spodbujanju branja, dvigovanju bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur. V projekt bodo letošnje šolsko leto vključeni petošolci. Skozi leto jih bo spremljalo šest odličnih knjig iz Indije, Poljske, Litve, Nemčije in Finske. Učenci bodo prejeli Ustvarjalnike in reševali zanimive naloge ter jezikovno, likovno in glasbeno ustvarjali.

Medgeneracijsko branje

Medgeneracijsko branje je projekt Društva Bralna značka Slovenije  – ZPMS v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo RS. Vodi ga gospa Tilka Jamnik, knjige pa prispevata Društvo Bralna značka Slovenije ter Javna agencija za knjigo RS. Namen je povezati mlade bralce ter odrasle (starše, učitelje, stare starše idr.) v istem kraju, spodbujati medgeneracijsko branje ter promovirati kakovostno slovensko mladinsko literaturo iz zbirk »Zlata bralka, zlati bralec« in »Rastem s knjigo«. Ob sproščenem druženju v šolskih prostorih se izmenjujejo mnenja in osebno doživljanje prebranega knjižnega dela, stkejo se medgeneracijska izmenjava ter povezovanje.

Učni vrt Učakovci

V okviru projekta Učni vrt Učakovci, ki ga vodi Zavod Preslica, bo v vaškem okolju urejen botanični učni vrt, ki bo namenjen predstavitvi in ohranjanju naravne in kulturne dediščine. Namenjen bo učencem razredne in predmetne stopnje, saj bo deloval kot učilnica, galerija, družaben prostor v naravi. Kot delno samooskrben sistem bo pozitivno doprinašal k zmanjševanju negativnih vplivov podnebnih razmer na lokalni ravni. Partnerji v projektu so Grm Novo mesto in Nahrin d. o. o., PE Bela krajina.

Trajnostna mobilnost v šolah in vrtcih

Naložbo sofinancirata RS in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Projekt je namenjen ozaveščanju ter spreminjanju potovalnih navad otrok in njihovih bližnjih ter posledično zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtcev in šol. Na ta način se lahko zmanjša okoljska obremenitev ter spodbudi gibanje otrok in s tem krepi njihovo zdravje. Trajnostna mobilnost je način življenja in prav je, da jo kot vrednoto predstavimo vsem učencem. Sodelovanje pri projektu je osredotočeno na izvajanje prikupne igre Gremo peš s kokoško Rozi, katere namen je otroke in njihove starše spodbuditi, da prihajajo v vrtec in šolo na čim bolj trajnosten način: peš, s kolesom, z rolerji, s skirojem, z avtobusom.

Dostopnost