Učenci se lahko naročijo na malico, popoldansko malico ali kosilo. Malico pojedo v času prvega odmora od 9.05 do 9.25, le učenci 1. razreda od 8.30 do 8.50. Čas za kosilo in popoldansko malico je od 11.50 do 13.05.

Skladno z Zakonom o šolski prehrani so do polne subvencije za malico, oziroma do brezplačne malice upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS, za kosilo pa 36 %.

Stroške za prehrano starši poravnajo preko položnice. Starši morajo do 8. ure preklicati naročilo za prehrano v službi računovodstva na telefonski številki 3647 100, če bo učenec naslednji dan ali več dni odsoten. Odjava malice za isti dan ni možna. Sprememba vrste obroka je možna s prvim dnem v novem mesecu.

Jedilnik 3. – 7. oktober 22

Jedilnik 26. – 30. september 22

Sprememba vrste prehrane ANEKS

Prijava prehrane

ALERGENI TABELA

Pravila prehrana

Prijavnica e-račun


Download Eat Healthy Food Drawing Clipart Healthy Diet - Eat ...

Dostopnost